Codejs.loxblog.com tag:http://codeweblog.mihanblog.com 2019-09-15T18:33:41+01:00 mihanblog.com کد بازی اسنیک(کرم-مار) برای وبلاگ  2010-07-17T20:20:48+01:00 2010-07-17T20:20:48+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/65 shayan ... بر طبق آمارها سرگرمی بیشترین درصد انگیزه ی كاربران برای وبگردی و جستجو در اینترنت است از این رو لازم دیدم كه امكاناتی فراهم آورم تا وبلاگنویسان به وسیله ی آن بتوانند كابران خود را سرگرم نمایند و از آنجا كه امروزه یكی از پر مخاطبترین سرگرمیها بازیهای رایانه ای است من چندین بازی كامپیوتری با فرمت فلش تهیه كرده و پس از بهینه سازی آنها برای نمایش در وبلاگ كدهای مربوط به درج آنها را نیز در اختیار شما عزیزان قرار میدهم فقط ذكر این نكته را ضروری میدانم كه حتما به كابرانتان توصیه كنید كه

بر طبق آمارها سرگرمی بیشترین درصد انگیزه ی كاربران برای وبگردی و جستجو در اینترنت است از این رو لازم دیدم كه امكاناتی فراهم آورم تا وبلاگنویسان به وسیله ی آن بتوانند كابران خود را سرگرم نمایند و از آنجا كه امروزه یكی از پر مخاطبترین سرگرمیها بازیهای رایانه ای است من چندین بازی كامپیوتری با فرمت فلش تهیه كرده و پس از بهینه سازی آنها برای نمایش در وبلاگ كدهای مربوط به درج آنها را نیز در اختیار شما عزیزان قرار میدهم فقط ذكر این نكته را ضروری میدانم كه حتما به كابرانتان توصیه كنید كه زیاده روی نكنند و از كد در جای مناسب استفاده كنید

اولین بازی كه در همین پست آنرا ارایه میكنم بازی اسنیك (SNAKE) یا به قول خودمان بازی كرم (یا مار) است كه حتما تا كنون آنرا تجربه كرده اید اما بازی از طریق وبلاگ شاید تجربه ای  متفاوت برای خیلی از ما باشد

نمونه ی كد

بازی آنلاین اسنیك/كرم/مار
 
]]>
كد انتقال كاربر از یك سایت به سایت دیگر 2010-07-17T19:17:27+01:00 2010-07-17T19:17:27+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/64 shayan ... &lt;!--www.zboyz.tk--&gt;&lt; &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="7" color="#800000"&gt;لطفاً كمی صبر كنید&lt;form name="redirect"&gt; &lt;center&gt; &lt;form&gt; &lt;input type="text" size="3" name="redirect2"&gt; &lt;/form&gt; &lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &lt;/center&gt; &lt;script&gt; &lt;!-- var targetURL="&amp;#1570;&amp;#1583;&amp;#1585;&amp;#1587; &amp;#1587;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1578; &amp;#1605;&amp;#1608;&amp;#1585;&amp;#1583; &amp;#1606;&amp;#1592;&amp;#1585 <!--www.zboyz.tk-->< <p align="center"><b><font size="7" color="#800000">لطفاً كمی صبر كنید<form name="redirect"> <center> <form> <input type="text" size="3" name="redirect2"> </form> </b></font> </center> <script> <!-- var targetURL="&#1570;&#1583;&#1585;&#1587; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1606;&#1592;&#1585;" var countdownfrom=0 var currentsecond=document.redirect.redirect2.value=countdownfrom+1 function countredirect(){ if (currentsecond!=1){ currentsecond-=1 document.redirect.redirect2.value=currentsecond } else{ window.location=targetURL return } setTimeout("countredirect()",1000) } countredirect() //--> </script> <center><font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"><span lang="fa"><a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"><span style="text-decoration: none">در یافت كد</span></a></span></font></center> <!--www.zboyz.tk--> ]]> پیام صبح بخیر و ... به طور اتومات و به نسبت زمانی 2010-07-17T19:13:14+01:00 2010-07-17T19:13:14+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/63 shayan ... &lt;!----- Script By WwW.TanhaBaTo.Mihanblog.Com ----&gt; &lt;head&gt; &lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"&gt; &lt;title&gt;&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;center&gt; &lt;script LANGUAGE="JavaScript"&gt; &lt;!-- Begin document.write("&lt;center&gt;&lt;font size=+1&gt;") day = new Date() hr = day.getHours() if (hr ==1) document.write("بامداد بخیر ") if (hr ==2) document.write("نیمه شب شما بخیر") if (hr ==3) docu <!----- Script By WwW.TanhaBaTo.Mihanblog.Com ----> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> <title></title> </head> <html> <body> <center> <script LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin document.write("<center><font size=+1>") day = new Date() hr = day.getHours() if (hr ==1) document.write("بامداد بخیر ") if (hr ==2) document.write("نیمه شب شما بخیر") if (hr ==3) document.write("نیمه شب شما بخیر .... نمیروی بخوابی") if (hr ==4) document.write("دوست عزیز وقت استراحت است") if (hr ==5) document.write("سحر بخیر") if ((hr == 6) || (hr ==7) || (hr ==8) || (hr == 9) || (hr ==10)) document.write("صبح بخیر") if (hr ==11) document.write("نیمروز بخیر") if (hr ==12) document.write("ظهر بخیر") if (hr ==13) document.write("بعد از ظهر شما بخیر") if ((hr==15) || (hr==16) || (hr==14)) document.write("عصر شما بخیر") if ((hr==17) || (hr==18) || (hr==19) || (hr==20) || (hr==21) || (hr==22)) document.write("شب بخیر") if (hr==23) document.write("شب شما بخیر") if (hr==0) document.write("نیمه شب بخیر") document.write("</font></center>") // End --> </script> </center> </body> </html> <center><font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"><span lang="fa"><a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"><span style="text-decoration: none">در یافت كد</span></a></span></font></center> <!----- Script By WwW.TanhaBaTo.Mihanblog.Com ----> ]]> كد تمامی ساعت ها 2010-07-17T17:15:24+01:00 2010-07-17T17:15:24+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/57 shayan ... &nbsp;كد ساعت وبلاگساعت های فلش برای زیبایی وبلاگ مورد استفاده بسیاری از مدیران وبلاگ ها استبرای استفاده این ساعت ها كافیست ساعت مورد نظر را انتخاب كرده ، كد آن رادر بخش تنظیمات وبلاگ - قسمت كدهای اختصاصی كاربر قرار دهید و یا در قسمت مناسبی ازبخش ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهیدنكته قابل توجه درباره ساعت های زیر این است كهساعت ها به طور خودكار از كامپیوتر كاربر تنظیم میشوند ، یعنی اگر شخصی از ایران وارد وبلاگ شما شودساعتی كه برایش به نمایش در می آید همان ساعتی است كه در كامپیوترش تنظیم شده استو ا  كد ساعت وبلاگ

ساعت های فلش برای زیبایی وبلاگ مورد استفاده بسیاری از مدیران وبلاگ ها است
برای استفاده این ساعت ها كافیست ساعت مورد نظر را انتخاب كرده ، كد آن را
در بخش تنظیمات وبلاگ - قسمت كدهای اختصاصی كاربر قرار دهید و یا در قسمت مناسبی از
بخش ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهید
نكته قابل توجه درباره ساعت های زیر این است كه
ساعت ها به طور خودكار از كامپیوتر كاربر تنظیم میشوند ، یعنی اگر شخصی از ایران وارد وبلاگ شما شود
ساعتی كه برایش به نمایش در می آید همان ساعتی است كه در كامپیوترش تنظیم شده است
و اگر در همان لحظه شخصی از كشوری دور به وبلاگ شما وارد شود ، نمایش ساعت برای شخص دوم
همان ساعتی است كه در كامپیوتر خود تنظیم شده است
این امكان ویژه برای اولین بار در سایت پیچك و بر روی ساعت های ویژه كه بیش از پنجاه ساعت است قرار دارد
برای نمایش با سرعت لود بالاتر ، ساعت ها را در چندین صفحه برای شما مدیر محترم قرار دادیم

                                                    www.codeweblog.mihanblog.com   
 
 


 

 

 

 

 


  www.codeweblog.mihanblog.com


 

]]>
كد تاریخ و زمان 2010-07-17T17:13:30+01:00 2010-07-17T17:13:30+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/56 shayan ... &nbsp;برای استفاده از این كد كافیست آن را در بخش تنظیمات وبلاگ خود یا قسمت مناسبی از ویرایش قالب وبلاگخود قرار دهید نمونه كد » جمعه 11 دی 1477 یكشنبه 16 اسفند 1388 4:49:22 قبل از ظهر &lt;!--strat Time And Data cod by www.Pichak.net--&gt; &lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/time-data/time-data.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;center&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"&gt;&lt;span lang="fa"&gt;&lt;a target="_blank" hr  برای استفاده از این كد كافیست آن را در بخش تنظیمات وبلاگ خود یا قسمت مناسبی از ویرایش قالب وبلاگ
خود قرار دهید
نمونه كد »

جمعه 11 دی 1477

یكشنبه 16 اسفند 1388

4:49:22 قبل از ظهر

از مزایای كد فوق این است كه تاریخ و زمان از روی رایانه شخصی هر فرد خوانده و درجایی كه شما
كد را قرار داده اید نمایش داده میشود ، این خاصیت باعث میشود كه بینندگان شما كه از هر شهر یا
كشوری باشند با توجه با تاریخ و زمان رایانه خود تاریخ و زمان را مشاهده میكنند و دچار تغییر زمان نمیشوند

بهترین مرورگر برای استفاده از كد فوق : Internet Explorer , ورژن 5 به بالا
 


جمعه 11 دی 1477

]]>
آمارگیر جدید وبلاگ و سایت 2010-07-17T17:11:31+01:00 2010-07-17T17:11:31+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/55 shayan ... آدرس: رنگ زمینه: رنگ نوشته: قبل از كلیك روی دریافت كد ، حتما آدرس وبلاگ خود را در كادر خالی بالا وارد نماییددر غیر این صورت سیستم كد اشتباه به شما خواهد داد آدرس: رنگ زمینه: رنگ نوشته:

قبل از كلیك روی دریافت كد ، حتما آدرس وبلاگ خود را در كادر خالی بالا وارد نمایید
در غیر این صورت سیستم كد اشتباه به شما خواهد داد]]>
كد طالع بینی وكد فالهای حافظ 2010-07-17T17:08:09+01:00 2010-07-17T17:08:09+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/54 shayan ... كد طالع بینی &nbsp;راهنما: كافیست كد مورد نظر را در بخش تنظیمات وبلاگ خود یا قسمت مناسبی از ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهید دریافت كد زمینه سفید &lt;!--strat Fall cod by www.Pichak.net--&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt; &lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/fun/fall/mah/cod/white.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;/center&gt;&lt;br&gt;&lt;!--finish Fall cod by www.pichak.net--&gt; نمونه كد دریافت كد زمینه مشكی &lt;!--strat Fall cod by www.Pichak.net--&gt;&lt;br&g كد طالع بینی


 راهنما: كافیست كد مورد نظر را در بخش تنظیمات وبلاگ خود یا قسمت مناسبی از ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهید

دریافت كد زمینه سفید

نمونه كد

دریافت كد زمینه مشكی

نمونه كد

فال حافظ
فال حافظ
فال حافظ

فال حافظ

فال حافظ


فال حافظ

فال حافظ

فال حافظ


فال حافظ


فال حافظ


..::::..
فال حافظ
ابتدا نیت كنید
بر روی دكمه زیر كلیك كنید

فال حافظ
..::::..


..::::..
فال حافظ
ابتدا نیت كنید
بر روی دكمه زیر كلیك كنید

فال حافظ
..::::..


فال حافظ


فال حافظفال حافظ


فال حافظ


]]>
مرلین 1 2010-07-11T14:01:53+01:00 2010-07-11T14:01:53+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/53 shayan ... code کدهای زیر میتونید آدمک سخنگو داشته باشین یا همون مرلین رو داشته باشید در قسمتهایی که نوشته جمله شما باید جمله مورد نظرتون رو بنویسید &nbsp; مرلین 1 &nbsp; &nbsp;&lt;OBJECT id=AgentControl style="LEFT: 0px; WIDTH: 0px; TOP: 0px" codeBase=../../../../#VERSION=2,0,0,0 height=0 width=0 classid=CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F VIEWASTEXT&gt;&lt;/OBJECT&gt;&lt;A href="http://www.iransohrab.ir/"&gt;&lt;/A&gt;&lt;!-- Speech and Agent Files Respectively. There numero

کدهای زیر میتونید آدمک سخنگو داشته باشین یا همون مرلین رو داشته باشید

در قسمتهایی که نوشته جمله شما باید جمله مورد نظرتون رو بنویسید

 

مرلین 1

 

 

]]>
باحال 2010-07-11T13:59:53+01:00 2010-07-11T13:59:53+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/52 shayan ... code کد زیر باعث میشه که یک چشم در وبلاگ یا سایت شما به دنبال ماوس بازدید کننده بیفته &nbsp; &nbsp;&lt;SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2"&gt; &lt;!-- Original: http://www.iransohrab.ir/ --&gt; &lt;!-- Web Site: http://www.iransohrab.ir/ --&gt; &lt;!-- This script and many more are available free online at --&gt; &lt;!-- The JavaScript Source!! http://www.iransohrab.ir/ --&gt; &lt;!-- Begin var brOK = false, mie = false; if (document.layers || document.all) brOK = true; if

کد زیر باعث میشه که یک چشم در وبلاگ یا سایت شما به دنبال ماوس بازدید

کننده بیفته

 

 

]]>
خفنه خفن 2010-07-11T13:58:12+01:00 2010-07-11T13:58:12+01:00 tag:http://codeweblog.mihanblog.com/post/51 shayan ... code این کد باعث میشه که بازدید کننده تا میاد تو وبلاگتون اول اسمش ازش سوال میشه بعدش &nbsp; بهش خوش آمد گویی میشه &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;HEAD&gt; &lt;SCRIPT LANGUAGE="Javascript"&gt; &lt;!-- Begin var namePrompt = prompt("bebakhshid esme ghashangetoon chie???!!!???",""); if (namePrompt == null || namePrompt == "") namePrompt = "azizam"; function dispname (namePrompt) { document.write(""+namePrompt+""); } // End --&gt; &lt;/SCRIPT&gt; &lt;!-- CONTINUE --&gt

این کد باعث میشه که بازدید کننده تا میاد تو وبلاگتون اول اسمش ازش سوال میشه بعدش

 

بهش خوش آمد گویی میشه

 

 

 

]]>